Claus Nedergaard Jacobsen Homepage

dk no  Med moderne vejfindingstjenester som maps.google.com og GPS i bilerne og måske endda i din mobiltelefon giver det ingen mening at begynde at forklare, hvordan man finder frem til Naturcenter Norddjurs. Bare indtast adressen i dit foretrukne værktøj:

Naturcenter Norddjurs
Klitten 1
8500 Grenå
Tlf +45 4023 9363

Derimod er centeret så stort og aktiviteterne så spredte, at vi er nødt til at have nogle kort at henvise til for at kunne beskrive, hvad der skal ske i løbet af weekenden. Se nærmere nedenfor (Klik på "Read More")

us gb With modern direction finder systems like maps.google.com and GPS in your cars and maybe even in your cell phone, it makes no sense to describe how to get to the centre. Just type in the address above in your preferred tool. The centre, however, is so large and the activities so widespread that you will need further info to find your way around. We will give you maps upon arrival but in order for you to understand the descriptions to be given here we need something to refer to. (Click "Read More").

 

Centeret/The centre.

dk no Adressen ovenfor vil føre dig til centerets hovedbygninger, hvor de fleste fællesaktiviteter og fællesmåltider finder sted. Det generelle mødested vil være lige ud foran hovedindgangen. Der vil Lisbeth og jeg sidde klar til at modtage de første gæster fredag den 13. august om eftermiddagen fra kl. 15.00 og frem. Hytterne ligger ca. 500 meter fra centeret. I kan parkere ved hytterne, hvis I vil.  Midt mellem centeret og hytterne ligger Hotel Helnan Marine, hvor en del gæster har valgt at overnatte.

us gb The address above willl take you to the main buildings of the centre where most common activities and - meals will take place. The general meeting place will be right in front of the main entrance. Lisbeth and I will be there from Friday, August 13 at 3:00 PM and on to receive the first guests. The cabins are  located approx. 500 metres from the centre. You can park your car at the cabins if you like. Right in the middle between the main buildings and the cabins lies the hotel where some of you are staying.

 

Flyvepladsen/The Airfield.

dk no Flyvepladsen ligger ca. 5,8 km fra centeret på adressen

Grenå Flyveklub
Langagervej
8500 Grenaa

Dem, der ønsker at prøve at prøve en flyvetur vil få tildelt et omtrentligt klokkeslet, hvor I skal være på pladsen (det hører I mere om). Vi antager, at I selv sørger for transport ud til flyvepladsen og tilbage.

us gb The airfield is located approx. 5.8 kilometres from the centre at the address given above. Those who wish to try a ride will be given an approximate timeslot where  you are expected to be present at the airfield. We assume that you will organise the transportation to the airfield and back yourself.

 

 

Kanosejlads/Canooing

dk no Som tidligere nævnt vil der være to kanoer til rådighed hele weekenden. Kanosejlads foregår i en å ca. 2,5 km fra centeret. Kanoerne ligger ved adressen

Gasværksvej
8500 Grenå

De, der ønsker at gøre brug af tilbuddet vil få udleveret et kort med nærmere instrukser og anbefalede sejlruter.

us gb As previously mentioned there will be two canoos available all weekend. Canooing takes place in a tiny river approx. 2.5 kilometres from the centre. Those who wish to make us of this offer will be given a map with further instructions and recommended routes.